Call 08-1815-8637 ,02-181-7681-3
 
Home About us Products News Contact us

About us
 

About us

บริษัท จี.เค.เทค จำกัด ได้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544โดยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับซ่อม Controller รวมไปถึงการจำหน่ายอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้าซึ่งเกิดกับเครื่องจักร จึงได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเกิด ปัญหาในการทำงาน มักเกิดขึ้นจากความร้อนภายในตู้ Control ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการเกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องจากสายการผลิตต้องหยุดชะงักจากปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง 

        จากจุดนี้เองทางบริษัทฯจึงเริ่มหาสาเหตุและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาให้กับ ลูกค้าเราจึงเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแอร์ติดตู้ Control แอร์ติดเครื่องจักรเป็น GK TECH ขึ้น มา รวมไปถึงการติดตั้ง, บำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 


GKTECHCOLTD.com | GKTECH.co.th | NITTA.co.th

Copyright 2014 GKTECH Alright Reserved
บริษัท จี.เค.เทค จำกัด
เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-181-7681-3 โทรสาร. 02-181-7680